Visie

Eerst ZIJN en dan DOEN.

Ieder traject begint met het onderzoeken van de binnenwereld: wat zegt het hoofd, het hart èn de innerlijke stem? Wie mag ik ten diepste zijn? Pas als daar helderheid over is, is de focus gericht op de buitenwereld. Hoe geef ik uitdrukking aan mijn drijfveren, kwaliteiten en persoonlijkheid? Wat doe ik dan? Welke baan past daarbij? Wat voor een organisatie? Is het ondernemerschap iets voor mij?

Persoonlijk en professioneel leiderschap vereist in verbinding zijn met jezelf en leven vanuit overgave. Vanuit innerlijk weten wat je te doen staat. Jouw unieke verhaal concreet maken. Dat proces heeft tijd nodig om uit te kristalliseren.

Vaak betekent dat afscheid nemen van oude belemmerende gedachtenpatronen en stagnerende overtuigingen. Dit loslaatproces vergt moed en lef om met ‘verse’ ogen te kunnen waarnemen . Opnieuw het wiel uitvinden, het roer omgooien of tot het besef komen over hetgeen zich wil ontvouwen. Soms wist je als kind al wat je wilde en dat dat okay is.

Een coachingstraject is een persoonlijke ervaringsreis naar je kern. Een proces van zelfbewustwording. Dat loopt van ZIJN naar DOEN.

Persoonlijk leiderschap betekent tegelijkertijd scenarioschrijver, regisseur en hoofdrolspeler zijn

Drie termen vatten goed samen waar het in essentie over gaat in een coaching traject:

Fascinatie

met verwondering, een open ‘ heart & mind’ en een gezonde dosis nieuwsgierigheid kijken naar de eigen ik en alles wat er is.

Inspiratie

 met een frisse blik nieuwe ideeën laten ontstaan, het definiëren of herijken van de professionele missie en het verwoorden daarvan.

Creatie

 een plan maken en het realiseren van de persoonlijke missie als zzp-er, in een baan, als ‘slasher’ of wat past gegeven de privésituatie.

Wat je pijn doet, wat je raakt, daar zit je evolutiedrang.
Joseph Campbell